Przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Solid w wersjach CLASSIC , MAX , PIX

(producent: BAMARTECH)

Bio Solid CLASSIC od 2 do 24 RLM

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioSolid firmy Bamartech to urządzenie w technologii SBR. Pracuje w dwóch cyklach 12 godzinnych. Praca oczyszczalni biologicznej następuje w ściśle określonych przez producenta cyklach. Nowoczesny i niezawodny sterownik to gwarancja prawidłowej pracy urządzenia.

Najpopularniejsze modele oczyszczalni biologicznej Bio Solid to model BioSolid 4 – do 4 stałych użytkowników oraz BioSolid 8 – do 8 stałych użytkowników.

 

Ścieki surowe z budynku dopływają do pierwszej komory – osadnika. Ścieki zostają tam zmagazynowane a części stałe opadają na dno zbiornika tworząc osad. Następnie ścieki przepływają przez zasyfonowaną przegrodę do biologicznego reaktora (jest to pierwszy reaktor w tej oczyszczalni. Rozwijaja się w nim osad czyny czyli mikroorganizmy oczyszczające ścieki.

Pierwszy reaktor jest cały czas wypełniony (nigdy nie jest opróżniany) a jego zadanie to wstępne podczyszczenie ścieku. Spełnia on również zadanie zbiornika retencyjnego. Rozwiązanie to znacząco podnosi odporność oczyszczalni na nierówny dopływ ścieku, gwarantuje również prawidłowe funkcjonowanie przy zmiennym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń (święta , wizyta gości , itp…).  Przepływ pomiędzy pierwszym a drugim reaktorem odbywa się grawitacyjnie. Zadanie drugiego reaktora to doczyszczenie ścieku. Wyrzut wody pościekowej do odbiornika następuje co 12 godzin poprzez odpompowanie. Nadmierny osad czynny poprzez unikalny system recyrkulacji pozwala na jego zawracanie do komory osadnika lub pierwszego reaktora.

Konstrukcja oczyszczalni pozwala dodatkowo na precyzyjną regulacje ilości dostarczanego tlenu do reaktorów biologicznych, umożliwia to korygowanie poszczególnych parametrów procesu oczyszczania ścieków.

Na jakie warunki gruntowe?

Oczyszczalnia w standardzie wyposażona jest w pompę mechaniczna. To rozwiązanie daje nam dużą swobodę w sposobie odprowadzania ścieków oczyszczonych. Pompa pozwala na budowę odbiornika w dowolnej odległości i wysokości od urządzenia.

Rozwiązanie to pozwala wykonać rozsączanie również wyżej niż zamontowana jest oczyszczalnia. Można zastosować standardowe rozwiązania jak odpływ do cieku wodnego, studnia chłonna czy poletko rozsączające, jak również unikalny system nawadniania. Wykonanie poletka w nasypie nie wymaga w tym przypadku montażu dodatkowych przepompowni. To wszystko daje nam pewność , że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie na każde warunki gruntowo wodne.

Możliwość odprowadzenia ścieku:

 • do cieku wodnego (rowu , rzeki , itp..)
 • do studni chłonnej
 • do studni chłonnej w nasypie
 • do poletka rozsączającego
 • do poletka rozsączającego w nasypie
 • do systemu nawadniania ogrodu

Zalety oczyszczalni

 • gwarancja na zbiornik 15 lat
 • gwarancja na urządzenia 2 lata
 • możliwość montażu w trudnych warunkach
 • praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji
 • energooszczędna japońska dmuchawa
 • osad wywozimy tylko raz w roku
 • łączone szeregowo reaktory biologiczne gwarantują stabilność procesu oczyszczania
 • oczyszczone ścieki spełniają normę PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
 • opcja wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
 • ok. 2m2/osobę tyle zazwyczaj powierzchni na jedną osobę zajmuje instalacja
 • montaż do 1,2m ppt
 • wylot wody pościekowej poprzez pompę umieszczoną w zbiorniku
 • Indiwidualne podejście do potrzeb klienta

Rodzaje oraz podstawowe parametry oferowanych oczyszczalni

Oczyszczalnia L. użytkowników Przepustowość dobowa (m3) Pojemność (l)
Bio Solid 4 Classic2-40,62600
Bio Solid 8 Classic4-81,23900
Bio Solid 12 Classic8-121,85200
Bio Solid 16 Classic12-162,46500
Bio Solid 24 Classic16-24
Większe oczyszczalnieNa zamówienie

Solidna i przemyślana konstrukcja

Biologiczna Oczyszczalnia SBR BioSolid to niebywale solidna i przemyślana konstrukcją. Trwała, ciężka i gęsto użebrowana konstrukcja zbiornika z polietylenu gwarantuje dużą wytrzymałość. Gwarancja producenta na zbiornik to 15 let. Modułowe zbiorniki o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia. Nie wymaga stosowania obsypki betonowej. Kształt zbiornika daje odpowiednie zakotwienie w gruncie. Możliwość zamontowania oczyszczalni do 1,2m pod gruntem (przy zastosowaniu odpowiednich nadstawek) często pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia  Bio Solid jest unikalnym produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach wodno gruntowych.

Cennik

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA DZIAŁAJĄCA W TECHNOLOGII SBR BIO SOLID CLASSIC
Oczyszczalnia SBR z osadnikiem, dwoma natlenianymi reaktorami biologicznymi i pompą na wypływie.
* najbardziej popularny model oczyszczalni.
Oczyszczalnia:Liczba użytkowników Ilość włazówCena nettoCena brutto
Bio Solid 4 Classic 2-429.950 zł 12.238 zł
Bio Solid 8 Classic4-8311.400 zł 14.022 zł
Bio Solid 12 Classic8-12414.850 zł 18.265 zł
Bio Solid 16 Classic12-16518.700 zł23.001 zł
Bio Solid 24 Classic16-24324.100 zł29.643 zł
Większe oczyszczalniaDo ustaleniaDo ustaleniaDo ustalenia
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA DZIAŁAJĄCA W TECHNOLOGII SBR BIO SOLID PIX
Oczyszczalnia SBR z osadnikiem, dwoma natlenianymi reaktorami biologicznymi, pompą na wypływie oraz dozowaniem koagulantu.
* oczyszczalnia spełnia wymagania najwyższych aglomeracji.
Oczyszczalnia:Liczba użytkowników Ilość włazówCena nettoCena brutto
Bio Solid 4 PIX2-4212.450 zł 15.313 zł
Bio Solid 8 PIX4-8313.950 zł 17.158 zł
Bio Solid 12 PIX8-12417.400 zł 21.402 zł
Bio Solid 16 PIX12-16521.250 zł26.137 zł
Bio Solid 24 PIX16-24325.800 zł31.734 zł
Większe oczyszczalnieDo ustalenia

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.