Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Wykonamy dla Państwa przyłącze wody lub przyłącze kanalizacji. Realizujemy wszystkie etapy tego procesu aż do “popłynięcia wody z kranu” a w przypadku kanalizacji zrzutu ścieków.

Przyłącze wody

po naszej stronie jest wykonanie robót ziemnych i montażowych, włączenie do istniejącego wodociągu, wykonanie podejścia pod wodo-mierz, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przeprowadzenie odbioru robót z udziałem właściciela sieci.

Przyłącze kanalizacji

po naszej stronie jest wykonanie robót ziemnych i montażowych, włączenie do istniejącego kanału, wykonanie studzienek rewizyjnych, zapewnienie obsługi geodezyjnej i przeprowadzenie odbioru robót przez właściciela kanału, a także w przypadku konieczności – likwidacja istniejącego szamba.

Współpracujemy z firmą projektową, która wykona projekt przyłącza oraz z firmą geodezyjną, która wykona odpowiednie mapki powykonawcze.Wykonujemy również podejścia do studni , studni głębinowych , studzienek wodomierzowych i inne.