Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Bio-Hybryda

(producent: EKOPOL)

Bio-Hybryda od 5 do 100 RLM

Przydomowe oczyszczalnie ścieków BIO-HYBRYDA z fluidalnym samoczyszczącym się złożem biologicznym i osadem czynnym , to skuteczne , nowoczesne i tanie w eksploatacji rozwiązanie dla gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do systemu kanalizacji zbiorczej.

Najpopularniejsze modele oczyszczalni to BIO-HYBRYDA 2500 – do 5 stałych użytkowników oraz BIO-HYBRYDA 4000 – do 10 stałych użytkowników.

 Bio-Hybryda 4000

Bio-Hybryda 4000

Efektem pracy BIO-HYBRYDY jest czysta woda , którą można z powodzeniem wykorzystać do nawadniania ogrodu lub bezpiecznie wprowadzać bezpośrednio do wód gruntowych oraz cieków wodnych. Montaż naszej oczyszczalni biologicznej możliwy jest nawet na niewielkich działkach , w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Oczyszczalnia jest praktycznie bezobsługowa – wystarczy raz w roku wybrać osad z pierwszej komory.

Biologiczna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków działająca w oparciu o złoże biologiczne , osad czynny oraz układ napowietrzania. Oczyszczalnie BIO-HYBRYDA przeznaczone są dla 5 do 100 stałytch użytkowników. Poniżej znajduje się tabela która pozwoli dobrać odpowiednią oczyszczalnię.

Jak to działa?

Komora pierwsza to osadnik wstępny skąd podczyszczone ścieki trafiają do drugiej komory – reaktora biologicznego, gdzie na złożu biologicznym, napowietrzanym mechanicznie zachodzi tlenowy etap ich oczyszczania. Oczyszczone ścieki przechodzą przelewowo (pod deflektorem) do komory osadnika wtórnego, pompa mamutowa zawraca gromadzący się na dnie osad do pierwszej komory, a całkowicie oczyszczona woda odprowadzana jest poza obręb oczyszczalni.

Wszystkie procesy zachodzą w jednym pięcio komorowym zbiorniku.

Możliwość odprowadzenia ścieku:

 • do cieku wodnego (rowu , rzeki , itp..)
 • do studni chłonnej
 • z przepompownią ścieków do studni chłonnej w nasypie
 • za pomocą tuneli rozsączających
 • za pomocą drenażu rozsączającego
 1. Osadnik wstępny, w którym zachodzi oczyszczanie ścieków na drodze procesów mechanicznych (oddzielenie osadu i kożucha), oraz fermentacji beztlenowej.
 2. Komora separacji – pełni funkcję separatora tłuszczów i innych substancj lekkich.
 3. Reaktor biologiczny – ścieki są tutaj oczyszczane w procesach tlenowych z udziałem mikroorganizmów aerobowych.
 4. Osadnik wtórny – na jego dnie osiada obumarły osad nadmierny.
 5. Komora klarowania – tutaj następuje końcowe klarowanie oczyszczonych ścieków – zawiesina opada do osadnika wtórnego, a wyklarowana woda odpływa z oczyszczalni.
 6. System napowietrzania reaktora biologicznego – dyfuzory rurowe uwalniają mikroskopijne pęcherzyki powietrza, z których korzystają bakterie tlenowe bytujące w komorze reaktora.
 7. Zintegrowana jednostka przygotowująca sprężone powietrze – zawiera dmuchawę membranową, która odpowiada za dostarczanie do oczyszczalni tlenu w ilości optymalnej dla procesu oczyszczania.
 8. Niskoobciążony osad czynny – bakterie tlenowe skupione w tzw. kłaczki osadu czynnego, tworzą w reaktorze aktywną zawiesinę zaangażowaną w proces oczyszczania.
 9. Fluidalne złoże biologiczne – specjalnie zaprojektowane kształtki PE, na których namnażają się bakterie biorące udział w tlenowym oczyszczaniu ścieków.
 10. System recyrkulacji osadu nadmiernego – zbiera osad z dna osadnika wtórnego i transportuje go do komory osadnika wstępnego. Dzięki działaniu tego systemu, konieczność corocznego oczyszczania z osadu dotyczy tylko pierwszej komory oczyszczalni.
 11. Włazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od. 0.4 do 0.9 m). Dzięki ruchomej konstrukcji włazu można w prosty sposób wyregulować wysokość położenia pokrywy względem terenu.
 12. Przewód elektryczny 3 x 1.5 mm2 (w zestawie 20 mb)
 13. Kominek wentylacyjny – czerpnia powietrza dla dmuchawy.
 14. Króciec wlotowy (ścieków surowych) – przyłącze standardowe O 160 mm.
 15. Króciec wylotowy (ścieków oczyszczonych) – przyłącze standardowe O 110 mm.

Zalety oczyszczalni

 • bezpieczne dla środowiska, niezawodne i trwałe
 • ściek oczyszczony w 97 procentach
 • możliwość montażu w trudnych warunkach
 • mniejsze koszty montażu – można pominąć drenaż rozsączający
 • roczny koszt energi elektrycznej nie przekracza 150zł
 • 10 lat gwarancji
 • brak nieprzyjemnych zapachów i dźwięków
 • możliwość odprowadzenia ścieku bezpośrednio do cieków wodnych
 • sprawdzają się w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • regulowane włazy – możliwość regulacji również w przyszłości
 • koszty zwracają się już po około 2 latach użytkowania
 • dmuchawa umieszczona w zbiorniku
 • samodzielny montaż nie powoduje utraty gwarancji

Rodzaje oraz podstawowe parametry oferowanych oczyszczalni

Oczyszczalnia L. użytkowników Pojemność (l)
BIO-HYBRYDA 2500 52500
BIO-HYBRYDA 4000 10 4000
BIO-HYBRYDA 6000 15 6000
BIO-HYBRYDA 8000 20 8000
BIO-HYBRYDA 12000 30 12000
BIO-HYBRYDA 16000 40 16000
BIO-HYBRYDA 20000 50 20000

Jesteśmy profesjonalistami!

Nasza firma zamontuje dla Państwa zbiornik praktycznie w każdych warunkach. Jesteśmy w stanie przygotować oczyszczalnię pod danego klienta. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na montaż we własnym zakresie to proszę pamiętać:Oczyszczalnia nie traci gwarancji podczas samodzielnego montażu. W przypadku samodzilngo montażu nasi wykwalifikowani pracownicy doradzą jak zamontować zbiornik.

Cennik

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ CENNIK ZAWIERAJĄCY CENY KATALOGOWE NIEKTÓRYCH OFEROWANYCH PRZEZ NAS PRODUKTÓW.*
CENY OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O ZŁOŻE BIOLOGICZNE I NISKOOBCIĄŻONY OSAD CZYNNY TYP BIO-HYBRYDA
* zadzwoń i spytaj o aktualną cenę produktu oraz możliwe rabaty.
Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA, pojemność:Liczba użytkowników Przepustowość dobowaCena nettoCena brutto
2500 l do 5 900 l 9.918 zł 12.200 zł
4000 l do 10 1500 l 11.951 zł 14.700 zł
6000 l do 15 2000 l 17.642 zł 21.700 zł
8000 l do 202800 l 22.439 zł 27.600 zł
12000 l do 30 4200 l 34.552 zł 42.500 zł
16000 l do 40 5700 l 46.341 zł 57.000 zł
20000 l do 50 6900 l58.455 zł71.900 zł
3000ldo 61000l12.357 zł15.200 zł

Posiadamy również oczyszczalnie dla firm (osiedla , domy weselne , domki letniskowe, itp…) do 80 RLM

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Aktualizacja cennika z dnia 06.12.2021r.