Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków – wstępna oferta.

W celu przygotowania wstępnej oferty na dostawę i montaż Przydomowej Oczyszczalni Ścieków wypełnij poniższy formularz.

1 Dane kontaktowe

Imię i nazwisko*

Email*

Miejscowość planowanej inwestycji*

Telefon*

2 Informacje związane z terenem, na którym ma być oczyszczalnia:

Czy miejsce montażu oczyszczalni znajduje się w aglomeracji (nowy podział obowiązujący od stycznia 2016r.)?

Przewidywany sposob odprowadzenia wody posciekowej:

Rodzaj gruntu:

Ilość stałych użytkownikow:

3 Informacje dotyczące wód na terenie, na którym ma być oczyszczalnia:

Poziom wód gruntowych*:

Odległość oczyszczalni od wyjścia kanalizacji*:

Głębokość wyjścia kanalizacji z budynku*:

Odległosć odbiornika wody pościekowej od oczyszczalni*:

4 W miarę możliwości opisz warstwy gruntu lub wyślij skan badań gruntu bezpośrednio na biuro@tomi-bud.pl:

5 Zadaj dodatkowe pytanie: