Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Bielsko-Biała

Typ oczyszczalni: Biologiczna , Hybrydowa
Model: Bio-Hybryda 2500
Sposób odprowadzenia: do cieku wodnego

Montaż oczyszczalni biologicznej w miejscowości Bielsko-Biała. Odprowadzenie z oczyszczalni wykonane zostało do cieku wodnego.
Przed montażem należało wykonać operat wodnoprawny w celu zalegalizowania odpływu do rowu. Klient uzyskał dofinansowanie z Urzędu Miasta Bielsko-Biała na realizację tej inwestycji.

Zakres prac obejmował:

  • Przygotowanie zgłoszenia
  • Przygotowanie operatu wodnoprawnego
  • Dostawę oczyszczalni
  • Montaż oczyszczalni
  • Zasypanie oraz uporządkowanie terenu
  • Odbudowę drogi
  • Szkolenie z zakresu obsługi oczyszczalni

Rozwiązanie pozwala odprowadzenie wody pościekowej bezpośrednio do cieku wodnego.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie sprzedaży oraz montażu oczyszczalni przydomowych.
tel. 600 858 477
mail: biuro@tomi-bud.pl